“คุณภาพกับความพึงพอใจของลูกค้า”

Quality ACE Office

Quality ACE ก่อตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2015 เราใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญกว่า 25 ปีเพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับการประเมินคุณภาพ ที่ปรึกษาด้านคุณภาพ และวิศวกรรมคุณภาพ

ความสามารถของเราในการช่วยลูกค้าประเมินคุณภาพไฟฟ้า ความพร้อมใช้งานของโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ และการประหยัดพลังงาน ให้บริการที่ปรึกษาในการแก้ปัญหาและดำเนินการแก้ไข

Quality ACE เราเป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินการเป็น Service Partner Certified (CSP) 4 Star Level อย่างถูกต้องให้กับผลิตภัณฑ์ของ Huawei ที่เป็น Data Center Facilities (DCF) ซึ่งสามารถดำเนินการทำการติดตั้ง testing & commissioning ที่เป็น Solution ของ Huawei

ผลิตภัณฑ์ & โซลูชั่น

QQuality ACE สามารถช่วยให้คุณมั่นใจในคุณภาพ ความพร้อมใช้งาน และประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับศูนย์ข้อมูล เครือข่ายการสื่อสาร และโรงงานอุตสาหกรรม ACE ที่มีคุณภาพ ความเชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ จุดเริ่มต้นในการก่อตั้งบริษัทเกิดจากความต้องการในการดูแลและบริการลูกค้าที่เป็นเลิศในการประยุกต์ใช้ทางธุรกิจที่สำคัญ บริษัทท้องถิ่นที่เข้าใจและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น เรามีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ในการออกแบบ โซลูชั่นและการบริการลูกค้าเป็นเวลานานกว่า 25 ปีในอุตสาหกรรมนี้ เราสามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพ ลูกค้าได้รับคุณภาพสินค้าและบริการในราคาที่เหมาะสม

“คุณภาพกับความพึงพอใจของลูกค้า”

ความเชี่ยวชาญ

Quality ACE ยังมีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานเพื่อช่วยให้ดาต้าเซ็นเตอร์มีค่า PUE ที่ต่ำ เช่น เครื่องยูพีเอสที่มีค่าประสิทธิภาพสูงถึง 97% หรือระบบปรับอากาศชนิดควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่ใช้อินเวอร์เตอร์คอมเพรสเซอร์ พัดลมที่สามารถปรับแรงลมอัตโนมัติตามสภาพของโหลดตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่สร้างความปลอดภัยสูงและเพิ่มเสถียรภาพของดาต้าเซ็นเตอร์ เช่น ระบบตรวจจับควันความไวสูงที่มีความไวมากกว่า 

Quality ACE เราเป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินการเป็น Service Partner Certified (CSP) 4 Star Level อย่างถูกต้องให้กับผลิตภัณฑ์ของ Huawei ที่เป็น Data Center Facilities (DCF) ซึ่งสามารถดำเนินการทำการติดตั้ง testing & commissioning ที่เป็น Solution ของ Huawei

จึงสามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าให้ผู้ใช้งานทราบถึงเหตุผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะที่มองไม่เห็นควันด้วยตาเปล่าจึงช่วยลดความเสียหายได้อย่างมากหรือระบบตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่อัตโนมัติที่จะแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานทราบทันทีเมื่อแบตเตอรี่เสื่อมสภาพเพื่อป้องกันความล้มเหลวในการสำรองไฟฟ้าของเครื่องยูพีเอสในกรณีที่ระบบไฟฟ้าขัดข้อง รวมทั้งแบตเตอรีที่เป็นประเภทลิเธียม (LiFO) และน้ำกรด (VRLA)