News

มุมมองใหม่ในการลงทุนระยะยาว สู่อีกขั้นของนวัตกรรม

แพลตฟอร์มดิจิทัลนับเป็นหนึ่งในกลไกหลักที่ผลักดันให้การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลให้ประสบผลสำเร็จ เทคโนโลยีใหม่ๆ ยังทำให้องค์กรทั้งหลายมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยวิธีการบริหารจัดการทรัพย์สินที่มีรูปร่างอย่างชาญฉลาด

จุดประกายอนาคตธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

เราเห็นประโยชน์จากการเร่งให้เกิดการเปลี่ยนผ ่านดิจิทัล ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ในขณะเดียวกันเราทุกคนมีโอกาสสร้างมูลค่ใหม่ด้วยกลยุทธ์แบบเปิดกว้างและเทคโนโลยีนวัตกรรมหัวเว่ย หวังว่าจะมีโอกาสทำงานร่วมกับทุกภาคธุรกิจ เพื่อความสำเร็จในทศวรรษที่กำลังจะมาถึง